Điều kiện đổi trả:

Sản phẩm sẽ được đổi trả khi thỏa 2 điều kiện bên dưới.
1. Thời gian đổi trả trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm.
2. Sản phẩm phải còn nguyên tem, nhãn, chưa qua sử dụng.

Hình thức đổi trả:

Chọn 1 trong 3:
1. Hoàn tiền.
2. Đổi sang chính sản phẩm đó do không vừa size.
3. Đổi sang sản phẩm khác.

1. Hoàn tiền.

– Hoàn lại 100% tiền sản phẩm đó.
– Không bao gồm tiền ship trên đơn hàng (nếu có).

2. Đổi do không vừa size.

– Hổ trợ đổi sang chính sản phẩm đó với size khác.
– Khách hàng vui lòng trả thêm tiền ship (nếu tiếp tục ship).

3. Đổi sang sản phẩm khác.

– Khách hàng sẽ phải bù phần tiền chênh lệch giữa 2 sản phẩm nếu sản phẩm mới có giá trị cao hơn.
– Khách hàng phải trả tiền ship (nếu tiếp tục ship).
(Nếu sản phẩm mới có giá trị thấp hơn bạn sẽ nhận lại phần tiền thừa đó.)